แผ่นรองซับและถาดฝึกขับถ่ายสำหรับสุนัข cat.100631.100669.100926