อุปกรณ์วัดสัญญาณและความเร็วรถยนต์ cat.100640.100747.101430