อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการและผู้ได้รับบาดเจ็บ cat.100001.100018.100129