อุปกรณ์ขยายเสียง, ลำโพงและซับวูฟเฟอร์ cat.100640.100747.101416