ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ ยาโอทีซี cat.100001.100018.100119