น้ำเชื่อม และน้ำเชื่อมผลไม้ cat.100629.100651.100830