น้ำสต็อก เกรวี่ และซุปสำเร็จรูป cat.100629.100648.100807